Trading

Các điều kiện giao dịch Tài khoản FBS
So sánh tài khoản
Standard tài khoản
VIP tài khoản
ECN tài khoản
Ký quỹ ban đầu
từ 100$ từ 500$ từ 1000$
Spread
Spread thả nổi từ 0,5 pip Spread cố định 0 pip Spread thả nổi từ -1 pip
Hoa hồng
0$ từ 20$ 6$
Đòn bẩy
lên đến 1:3000 lên đến 1:3000 lên đến 1:500
Số lệnh đã mở và đang chờ tối đa
200 200 Không giới hạn
Khối lượng lệnh
từ 0,01 đến 500 lots
(với bước nhảy 0,01)
từ 0,01 đến 500 lots
(với bước nhảy 0,01)
từ 0,1 đến 500 lots
(với bước nhảy 0,1)
Thực hiện trên thị trường
từ 0,3 giây, STP từ 0,3 giây, STP ECN

So sánh tài khoản

Ký quỹ ban đầu

 • từ 1$
 • từ 5$
 • từ 100$
 • từ 500$
 • từ 1000$

Spread

 • Spread thả nổi từ 1 pip
 • Spread cố định từ 3 pips
 • Spread thả nổi từ 0,5 pip
 • Spread cố định 0 pip
 • Spread thả nổi từ -1 pip

Hoa hồng

 • 0$
 • 0$
 • 0$
 • từ 20$
 • 6$

Đòn bẩy

 • lên đến 1:1000
 • lên đến 1:3000
 • lên đến 1:3000
 • lên đến 1:3000
 • lên đến 1:500

Số lệnh đã mở và đang chờ tối đa

 • 200
 • 200
 • 200
 • 200
 • Không giới hạn

Khối lượng lệnh

 • từ 0.01 đến 1 000 cent lot
  (với bước nhảy 0.01)
 • từ 0,01 đến 500 lots
  (với bước nhảy 0,01)
 • từ 0,01 đến 500 lots
  (với bước nhảy 0,01)
 • từ 0,01 đến 500 lots
  (với bước nhảy 0,01)
 • từ 0,1 đến 500 lots
  (với bước nhảy 0,1)

Thực hiện trên thị trường

 • từ 0,3 giây, STP
 • từ 0,3 giây, STP
 • từ 0,3 giây, STP
 • từ 0,3 giây, STP
 • ECN

Ký quỹ ban đầu

 • từ 1$
 • từ 5$
 • từ 100$
 • từ 500$
 • từ 1000$
Free demo account Open account